ЛІНГВАКОН (від латиського lingua "мова" і conscientia "свідомість, спільне знання") є експериментальною системою навчання англійської мови, побудованою з урахуванням природних інформаційних структур мислення, на яких базовані структури мови й мовлення.

Особливості системи ЛІНГВАКОН:

  • інформація за розмовною темою, що вивчається, упорядковується на підставі поняттєвої мапи;
  • поняттєва мапа узгоджується з основними синтаксичними структурами мови (структурами речень і словосполучень), необхідними для розмови за темою;
  • синтаксичні структури є основою для упорядкування слів за темою, що надаються у словнику-тезаурусі, який організує слова з огляду на їх значення та вживання у складі речення;
  • засвоєння лексики і граматики відбувається паралельно з розвитком мовленнєвих навичок за темою.

Система ЛІНГВАКОН дозволяє залучити й органічно поєднати доробок інших існуючих підходів до навчання мови. Вона пропонує "стрижень" для організації навчального матеріалу, необхідного для: (а) засвоєння знань про будову мови, (б) розвитку мовленнєвих навичок, (в) системного упорядкування позамовної інформації.

Автор системи ЛІНГВАКОН – доктор філологічних наук, професор Жаботинська Світлана Анатоліївна. Творчий колектив, який бере участь у розбудові системи навчання ЛІНГВАКОН, включає фахівців з англійської мови – університетських викладачів із багаторічним стажем роботи й міжнародним досвідом (з них – 3 кандидати наук), а також кращих випускників магістратури за спеціальністю "Англійська мова".

Навчання відбувається у малих групах (3-8 осіб), що формуються за віком слухачів та їх рівнем володіння англійською мовою. До навчання запрошуються:

  • діти від 4-х років;
  • дорослі з різним початковим рівнем підготовки;
  • бажаючі вивчити англійську мову ділового спілкування.

Навчальні курси розташовані в центрі Черкас, куди легко дістатися з будь-якої частини міста. Заняття проходять у класах (окремо для дорослих і для дітей), які мають сучасне обладнання. Усі необхідні навчальні та допоміжні матеріали надаються безкоштовно. Директор навчальних курсів ЛІНГВАКОН – кандидат педагогічних наук, викладач англійської мови Задворна Світлана Геннадіївна.