ДОГОВІР-ОФЕРТА

Останнє оновлення: 5.03.2021

Фізична особа-підприємець Яценко Наталія Анатоліївна (далі - «Виконавець»), яка діє на підставі яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України Серія АД №344860 від 23.04.2014 р., керуючись, зокрема, статтями 6, 627, 633, 634, 638-644 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), пропонує будь-якій фізичній особі, фізичній особі-підприємцю або юридичній особі (далі - «Клієнт»), укласти Публічний Договір (далі - «Договір») про надання послуг Виконавцем шляхом здійснення оплати за надання послуг як згоди (акцепту) із запропонованими умовами в цьому Договорі.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОГОВІР. ЦЕЙ ДОГОВІР Є ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ ТА ДОГОВОРОМ ПРИЄДНАННЯ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ СТ.633-634 ЦК УКРАЇНИ, ПРОПОНУЄТЬСЯ НЕОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, ТА МОЖЕ БУТИ УКЛАДЕНИЙ ЛИШЕ ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ КЛІЄНТОМ ДО НЬОГО В ЦІЛОМУ БЕЗ ЗМІНИ УМОВ.

Будь-яке використання Сайту, зокрема, заповнення різних форм, подання заявок на електронну пошту Виконавця, а також користування Послугами означає повне, безумовне та беззастережне погодження (акцепт) з умовами (1) цього Договору, (2) Політики конфіденційності та (3) Правил без будь-яких винятків та/або обмежень.

Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цього Договору, не користуйтеся Сайтом та Послугами.

Заголовки, що містяться у цьому Договорі, призначені лише для довідкових цілей.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

«Сайт» (далі також «Платформа» та «Сервіс») – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі Інтернет за унікальною адресою – http://in.ck.ua, включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

«Відвідувач» - фізична особа, яка використовує Сайт лише для перегляду інформації та не звертається до Виконавця за платними Послугами.

«Клієнт» – Відвідувач, який звернувся до Виконавця за платними Послугами та здійснив оплату відповідно до умов даного Договору та тарифів Виконавця в порядку, встановленому Договором-офертою або іншим договором з Виконавцем, отримав Послугу доступу і який наповнює Сайт інформацією.

«Контент» – будь-яке інформаційно значиме наповнення Сайту, включаючи тексти, графіку, мультимедіа.

«Матеріали» – надані Клієнтом інформаційно-рекламні тексти, що містять інформацію про Клієнта, його діяльність, асортимент, ціни, характеристики, наявність у продажу товарів (послуг), графічні та аудіо/відео об’єкти та інші узгоджені відомості про Клієнта. Також поняття «Матеріали» включає технічні дані, що дозволяють Відвідувачам за допомогою Сервісу перейти на веб-сайт Клієнта. Матеріалами можуть бути аналогічні дані та об’єкти щодо проекту Клієнта.

«Сторінка Клієнта» - веб-сайт Клієнта, створений Виконавцем з доменним ім'ям формату піддомен.in.ck.ua, що містить Матеріали та може функціонувати як інтернет-магазин.

«Веб-сайт Клієнта» - сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі Інтернет за унікальною адресою, включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

«Посилання» – текстове посилання або зображення, додане Клієнтом у Матеріали, яке переадресує Відвідувачів на Веб-сайт Клієнта.

«Послуги» - послуги Виконавця, які надаються Відвідувачу або Клієнту на платній або безоплатній основі і перелік яких зазначений у п. 3.1. Договору.

«Електронна адреса Виконавця» - [email protected]

«Електронна адреса Клієнта» - електронна адреса, з якої Клієнт звернувся до Виконавця для отримання платних Послуг.

«Правила» — критерії, якими керуються Виконавець та Клієнт при розміщенні інформації на Сайті. Повний перелік правил розміщено на Сервісі за посиланням https://in.ck.ua/rules/user

«Рахунок Виконавця» – банківський рахунок Виконавця або рахунок у платіжній системі «Webmoney» та інших платіжних системах, на які здійснюється оплата Послуг.

2. З ЧИМ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ?

2.1. Зміни до Договору

a. Виконавець може час від часу в односторонньому порядку змінювати положення цього Договору, за умови, що такі зміни не будуть викликати для Клієнта та/або Відвідувача додаткових зобов'язань стосовно дій, які він зробив до їх вступу у силу.

b. Користуючись Послугами після внесення змін до цього Договору, Клієнт погоджується з такими змінами. Якщо Виконавець внесе суттєві зміни до цього Договору, він докладе розумних зусиль, щоб проінформувати Клієнта про такі зміни, але Клієнт зобов’язаний час від часу переглядати цей Договір для з’ясування того, чи не було внесено змін.

2.2. Доступність

a. Клієнт та/або Відвідувач визнає і гарантує, що має всі належні права та належну правосуб’єктність на виконання умов цього Договору.

b. Клієнт на запит Виконавця зобов’язаний надати додаткові документи чи інформацію, що необхідні для підтвердження відповідності Клієнта умовам цього Договору.

с. Клієнтом за даним Договором може бути фізична особа, що є повністю дієздатною, а також фізична особа-підприємець, що зареєстрована та діє за законодавством України та є платником єдиного податку.

3. ПОСЛУГИ

3.1. Предмет Договору

Виконавець надає Клієнту та/або Відвідувачу доступ до таких функціональних можливостей Сайту:

a. Для Відвідувачів:

 • ознайомлення із загальнодоступною інформацією на Сайті, в тому числі Сторінками Клієнтів.

b. Для Клієнтів на тарифі «Легкий»:

 • сторінка Клієнта;
 • розміщення Матеріалів в усіх розділах Сайту відповідно до тематики бізнесу;
 • замовлення товарів і послуг (email-сповіщення Клієнта про такі замовлення);
 • можливість залишати коментарі, відгуки на Сторінці Клієнта;
 • доступ до онлайн-статистики Сторінки Клієнта в режимі реального часу;
 • завантаження й оновлення Матеріалів контент-менеджером.

с. Для Клієнтів на тарифі «Базовий»:

 • сторінка Клієнта;
 • розміщення Матеріалів в усіх розділах Сайту відповідно до тематики бізнесу;
 • замовлення товарів і послуг (email-сповіщення Клієнта про такі замовлення);
 • можливість залишати коментарі, відгуки на Сторінці Клієнта
 • безлімітне розміщення на Сторінці Клієнта інформації щодо послуг, вакансій, а також анонсів заходів, новин, фото, відео;
 • дублювання інформації про Клієнта у відповідних тематичних розділах на Сайті;
 • розміщення інформації про Клієнта у всіх спецпроектах відповідно до тематики бізнесу Клієнта;
 • доступ до онлайн-статистики Сторінки Клієнта в режимі реального часу;
 • завантаження й оновлення Матеріалів контент-менеджером;
 • розміщення 100 (ста) товарів. Виконавець за допомогою електронної пошти надає Клієнту файл-шаблон. На основі файла-шаблону, заповненого Клієнтом, Виконавець проводить періодичне розміщення та зміну інформації про товари Клієнта. Таке розміщення здійснюється Виконавцем протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання інформації.

3.2. Послуги надаються Клієнтам на умовах повної передоплати. Період надання Послуг становить 365 календарних днів.

3.3. Клієнт надсилає Виконавцю Матеріали на Електронну адресу Виконавця. На основі Матеріалів Виконавець здійснює розміщення, додавання і видалення їх на Сторінці Клієнта та на Сайті відповідно до обраного та оплаченого тарифу. Таке розміщення здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання відповідних Матеріалів.

3.4. Розміщення, додавання і видалення Матеріалів Клієнта здійснюється Виконавцем тільки після повної оплати за відповідний Період.

3.5. Найменування і перелік функціональних можливостей Сайту, а також Послуг можуть час від часу змінюватися Виконавцем без попереднього повідомлення. Виконавець має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) роботу будь-яких окремих функціональних можливостей Сайту без попереднього повідомлення Відвідувача та з попередженням Клієнта шляхом надсилання листа на Електронну адресу Клієнта не пізніше ніж на 5 (п’ять) календарних днів до таких змін.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість і оплата Послуг.

a. Для отримання доступу до окремих платних Послуг Клієнт повинен сплатити вартість Послуг відповідно до цього Договору та обраного тарифу. Інформація про вартість Послуг вказана на Сайті. Клієнт підтверджує, що ознайомлений з вартістю Послуг.

b. Оплата Послуг здійснюється Клієнтом з використанням національної валюти України - гривні в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунок Виконавця.

c. Оплата Послуг здійснюється на основі стовідсоткової передоплати відповідно до вартості відповідного тарифу. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Виконавця. Клієнт обізнаний, що Виконавець не надає платні Послуги до моменту оплати.

d. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. Клієнт обізнаний і погоджується, що всі комісії і збори оплачуються Клієнтом самостійно.

e. Клієнт обізнаний, що Виконавець має право у будь-який час змінити вартість Послуг шляхом оновлення інформації на Сайті або повідомлення Клієнта через засоби комунікації, зазначені у цьому Договорі.

4.2. Вартість послуг:

Тариф «Легкий»: 2000 гривень на 365 календарних днів;

Тариф «Базовий»: 3000 гривень на 365 календарних днів.

4.3. Вартість послуг може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку.

4.4. Повернення коштів.

a. Кошти можуть бути повернені Клієнту згідно з його вимогою лише за умови, що на момент вимоги Клієнту не було надано жодних платних Послуг. Факт надання платних Послуг вважається підтвердженим, якщо Виконавцем створена Сторінка Клієнта або в інших випадках, коли Клієнт отримав фактичний доступ до платних Послуг Виконавця.

b. Клієнт знає та погоджується, що у разі невикористання, припинення використання, відмови від використання Послуг, невикористання усього об’єму Послуг, виявлення неточностей та помилок у Матеріалах, що були надані самим Клієнтом, невідповідності рівня Послуг очікуванням Клієнта тощо Виконавець не здійснює повернення грошових коштів, сплачених за Послуги, якщо інше не встановлено Виконавцем.

5. УМОВИ ДОСТУПУ ДО САЙТУ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Матеріали

a. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Виконавець має право на власний розсуд зберігати, тимчасово забороняти та видаляти будь-які повідомлення, зображення, коментарі, відгуки, іншу інформацію та файли, що опубліковані чи іншим чином розміщені на Сайті, якщо вони, на погляд Виконавця, порушують цей Договір, можуть бути незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці Відвідувачів чи третіх осіб.

b. Клієнт несе особисту відповідальність за Матеріали, що надає Виконавцеві для розміщення. Виконавець не перевіряє Матеріали на відповідність вимогам законодавства. Клієнт гарантує правдивість та законність наданих Матеріалів.

c. Надаючи Виконавцю Матеріали для публікації на Сайті, Клієнт автоматично підтверджує та гарантує, що має право надавати, та водночас надає Виконавцеві безвідкличну, безстрокову, невиключну, повністю оплачену та таку, що діє у всьому світі, ліцензію на використання, копіювання, виконання, відображення і поширення Матеріалів з правом надання субліцензій на все вищенаведене.

5.2. Контент

a. Будь-який контент, що розміщений на Сайті, має виключно інформаційний та ознайомчий характер. Виконавець не надає жодних гарантій стосовно його повноти, своєчасності чи точності. Контент може бути змінений без попереднього повідомлення Клієнта/Відвідувача.

b. Послуги можуть час від часу бути недоступними, затримуватися, обмежуватися чи надаватися повільніше, зокрема у зв’язку з:

 • технічними несправностями серверів, мереж, обладнання (включаючи власний пристрій Клієнта та/або Відвідувача), телекомунікаційних ліній та з’єднань, іншого електронного чи механічного обладнання;
 • збоєм програмного забезпечення, включаючи помилки, віруси, проблеми з конфігурацією, несумісність систем, додаткового програмного забезпечення (утиліт) або додатків;
 • перезавантаженням системних потужностей;
 • шкодою, що викликана механічною поломкою чи форс-мажором;
 • перериванням (частковим або повним) електроживлення, іншого сервісного обслуговування;
 • страйком або іншою зупинкою праці (частковою або повною);
 • державними чи нормативними обмеженнями, рішеннями суду або іншим зовнішнім втручанням; або
 • іншою причиною (як пов’язаною, так і не пов’язаною з будь-якою із вищенаведених), що не залежить від Виконавця.

5.3. Посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки

a. Інформаційно-рекламні матеріали, посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки, що можуть міститися на Сайті, надаються виключно як вказівки на інформацію, що може бути корисною Відвідувачеві, і Виконавець не контролює зміст таких рекламних матеріалів, веб-сайтів чи мобільних додатків.

b. Виконавець не надає жодних гарантій щодо змісту таких рекламних матеріалів, веб-сайтів та мобільних додатків, включаючи точність, повноту, надійність, а також не гарантує, що до таких рекламодавців, веб-сайтів та мобільних додатків або їх контенту не пред’явлено жодних претензій щодо прав інтелектуальної власності, чи вони не містять інших порушень прав третіх осіб, чи що такі рекламні матеріали, веб-сайти, мобільні додатки або їх контент не містять вірусів чи іншого шкідливого зараження.

c. Якщо Клієнт та/або Відвідувач переходить за посиланням на рекламні матеріали, веб-сайт або мобільний додаток, який не контролюється Виконавцем, Клієнт та/або Відвідувач робить це на власний страх та ризик.

d. Виконавець не несе жодної відповідальності за думки, ідеї, продукти, інформацію чи послуги, що пропонуються рекламодавцем, на сайтах чи у мобільних додатках, які не належать Виконавцеві.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Відвідувача

a. Відвідувач має право на доступ до перегляду інформації на Сайті.

b. Відвідувач має право стати Клієнтом у розумінні даного Договору, після звернення до Виконавця за отриманням платних Послуг та їх оплати відповідно до обраного тарифу.

6.2. Права Клієнта

a. Клієнт має право отримувати від Виконавця Послуги, надання яких передбачається цим Договором та на умовах цього договору відповідно до обраного тарифу та здійсненою оплати за відповідні Послуги.

b. Клієнт має право бути вчасно проінформованим щодо порядку надання Послуг та змін в умовах надання Послуг.

6.3. Обов’язки Клієнта

a. Клієнт зобов’язаний здійснювати оплату надаваних Послуг на умовах, визначених цим Договором.

b. Клієнт зобов’язується дотримуватися умов конфіденційності, які визначені цим Договором.

c. Клієнт зобов’язується дотримуватися правил, які можуть бути встановлені Виконавцем для Матеріалів. Клієнт зобов’язується не розміщувати на Сайті Матеріали, які є незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці інших Клієнтів, Відвідувачів, Виконавця, його представників чи третіх осіб.

d. Клієнт зобов’язується чемно та коректно поводитися з представниками Виконавця та третіми особами, які залучаються Виконавцем, а також з іншими клієнтами Виконавця до моменту отримання від Виконавця Послуг, в процесі та після отримання відповідних Послуг.

e. В процесі користування Платіжними системами, в тому числі для оплати Послуг Виконавця, Клієнт зобов’язаний керуватися внутрішніми документами та умовами використання таких Платіжних систем на власний розсуд. При цьому, Виконавець не несе жодної відповідальності за користування Клієнтом Платіжними системами.

f. Клієнт зобов’язується виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та цим Договором, зокрема обов’язки щодо конфіденційності та використання об’єктів інтелектуальної власності.

6.4. Виконавець зобов'язується:

a. Якісно надавати Клієнту Послуги.

b. Надавати можливість Клієнту користуватися Сервісом, а також підтримувати Сторінку Клієнта.

c. Забезпечити Клієнту можливість розміщення, редагування, додавання і видалення інформації на Сайті шляхом надсилання Виконавцю необхідної інформації на Електронну пошту Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів.

d. Здійснювати інформаційну та технічну підтримку Клієнта з питань, пов'язаних із предметом цього Договору, електронною поштою.

e. Повідомляти Клієнту про зміну вартості Послуг не менше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати введення нової вартості Послуг шляхом сповіщення електронною поштою.

f. Виконавець не несе відповідальність за Матеріали, які Клієнт надає для розміщення на Сайті.

6.5. Виконавець має право:

a. У процесі підготовки Матеріалів Клієнта до публікації або після розміщення проводити їхню технічну адаптацію відповідно до параметрів Сервісу згідно зі встановленими Виконавцем вимогами.

b. Припиняти надання Послуг для проведення планових профілактичних і ремонтних робіт на сервері, попередивши про це Клієнта до моменту такого припинення.

c. Відмовити Клієнту в розміщенні Матеріалів у випадках, передбачених Договором та Правилами.

d. Призупинити надання Послуг Клієнту у разі:

 • недотримання умов оплати за цим Договором та обраним тарифом;
 • надання інформації для розміщення Матеріалів, що не відповідає Правилам;
 • надання для розміщення Клієнтом Матеріалів, які не відповідають вимогам законодавства України;
 • розміщення Клієнтом Матеріалів та/або дій Клієнта, пов'язаних із поширенням у мережі Інтернет за допомогою Сервісу інформації, яка порушує права третіх осіб, неетичної, наклепницької інформації та/або дій Клієнта, що завдають шкоди Виконавцю, майну Виконавця, Сервісу або третім особам.

e. Вносити зміни в Договір.

7. ЗАБОРОНЕНА АКТИВНІСТЬ

7.1. Заборонені способи використання

a. Користуючись Послугами, Клієнт погоджується, що:

 • Клієнт не буде вчиняти дій з використанням Послуг, які порушують законодавство, що застосовується, цей Договір або будь-який інший договір чи політику, що регулюють відносини між Виконавцем та Клієнтом;
 • Клієнт не буде надавати неправдиву, неточну інформацію чи інформацію, що вводить в оману;
 • Клієнт не буде надавати інформацію, що належить іншій особі, як від свого імені, так і від імені третьої особи;
 • Клієнт не буде розміщувати Матеріали, які:
 • - є явно образливим для інтернет-спільноти, наприклад, які пропагують расизм, жорстокість, ненависть чи заподіяння фізичної шкоди будь-якого виду будь-якій групі осіб чи окремим особам;

  - принижують гідність або виправдовують приниження гідності будь-якої особи;

  - поширюють наклепницьку, неправдиву інформацію, що вводить в оману або пропагують незаконну діяльність чи поведінку, що є образливою, загрозливою, непристойною, ганебною, якщо Клієнту заздалегідь відомо про характер такої інформації;

  - пропагують незаконне або несанкціоноване копіювання чужих творів, захищених авторським правом, наприклад, розміщення піратських файлів або посилань на них;

  - містять посилання на сторінки з обмеженим доступом або доступом виключно за паролем, або приховані сторінки чи зображення;

  - публічно демонструють неприйнятні речі чи інші матеріали (включаючи, наприклад, оголеність, зоофілію, порнографію, сцени насилля чи злочинної діяльності);

  - надають інструкції щодо вчинення незаконних дій, зокрема виготовлення або купівлі незаконної зброї, порушення конфіденційності, створення або завантаження комп’ютерних вірусів тощо;

  - створені терористичними групами чи такі, що підтримується ними, або є Матеріалами, які пропагують терористичні акти, включаючи вербування.

 • Клієнт не буде використовувати будь-який прилад, програмне забезпечення, алгоритм, файл, інший інструмент або технологію, включаючи, зокрема віруси, програми сповільненої дії чи програми-імітатори (боти), що призначені для заподіяння шкоди чи втручання у Послуги або Сайт.

7.2. Санкції

Незаконне або несанкціоноване використання Сайту або інше порушення умов цього Договору будуть розслідувані та до Клієнта та/або Відвідувача можуть бути застосовані належні юридичні заходи, включаючи, зокрема, цивільне, кримінальне чи інше судове провадження.

8. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

a. Клієнт та/або Відвідувач може підтримувати зв’язок з Виконавцем, у тому числі звернутись зі скаргою на дії інших Клієнтів, за допомогою засобів зв’язку, доступних на Сайті та визначених цим Договором.

b. Звертаючись за отриманням Послуг та/або підписуючись на розсилку Виконавця, Клієнт та/або Відвідувач надає згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних повідомлень про Послуги, інші події, зміни, оновлення Сайту тощо на Електронну адресу Клієнта або іншу вказану при підписці електронну пошту. Якщо Відвідувач бажає відмовитися від отримання такої інформації, він може звернутися до Виконавця через засоби комунікації, що зазначені вище. Клієнт не може відмовитись від розсилки, оскільки це може вплинути на виконання Виконавцем даного Договору.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

a. Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті чи пов'язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об'єктами інтелектуальної власності Виконавця та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

b. Будь-яке використання Сайту, його частини, Контенту, інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті або пов'язані з Послугами, для інших цілей, ніж це вказано у даному Договорі, без попереднього письмового дозволу Виконавця та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

c. Користування Послугами не надає Клієнту та/або Відвідувачу прав інтелектуальної власності на Контент, документи чи інші матеріали, до яких Клієнт та/або Відвідувач може отримати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови Виконавця чи їх законних правовласників від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали. Виконавець та законні правовласники залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

d. Клієнту належать права інтелектуальної власності на Матеріали, що надаються ним Виконавцеві.

e. У разі наявності попереднього письмового дозволу Виконавця, копіювання та розміщення на інших ресурсах Контенту та будь-якої інформації з Сайту повинне супроводжуватися посиланням на джерело за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, знаків для товарів і послуг, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта в незмінному вигляді та не може містити образливої інформації або інформації, що може ввести в оману третіх осіб.

f. Доступ до Контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Клієнта та/або Відвідувача, без права поширювати Контент в мережі Інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Спори

a. Якщо між Сторонами виникає спір, мета Виконавця – надати Клієнтам та/або Відвідувачам нейтральний та економічно ефективний засіб швидкого вирішення спору.

b. У разі виникнення спору Виконавець рекомендує Клієнтам та/або Відвідувачам спочатку зв’язатися з Виконавцем за Електронною адресою Виконавця, щоб спробувати вирішити проблему напряму з Виконавцем.

10.2. Порядок вирішення спорів

Будь-який спір чи претензія, що пов'язані з доступом Клієнта до Сайту, користуванням Послугами чи іншим чином пов’язані з цим Договором і які не можуть бути вирішені напряму між Сторонами, повинні бути розглянуті відповідним судом України.

10.3. Виключення з порядку вирішення спорів

a. Сторони погоджуються, що будь-який судовий спір повинен вважатися особистим спором між Виконавцем та Клієнтом та/або Відвідувачем. У межах закону:

 • жоден судовий процес не повинен бути об'єднаний з будь-яким іншим процесом;
 • заборонено вирішувати будь-який судовий спір на груповій основі або з використанням групових процедур;
 • заборонено передавати судовий спір представникам від імені широкої громадськості або іншим особам.

b. Сторони погоджуються, що вищевказані положення про обов'язкове вирішення спорів у судовому порядку не поширюються на наступні спори:

 • будь-які спори, що мають на меті забезпечення дотримання або захисту будь-яких прав інтелектуальної власності, що належать Клієнту або Виконавцеві;
 • за скаргами про вжиття заходів забезпечення позову.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Способи захисту

a. Якщо в результаті порушення Клієнтом та/або Відвідувачем будь-яких положень цього Договору Виконавець зазнає збитків, то Виконавець має право вимагати від Клієнта та/або Відвідувача повного виконання зобов'язань за цим Договором, повної компенсації збитків, включаючи відшкодування всіх витрат Виконавця, а також зберігає право використовувати будь-які доступні способи правового захисту для відновлення становища, яке існувало до порушення прав Виконавця.

11.2. Відмова від гарантій

a. Виконавець надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Виконавець не приймає жодних зобов’язань та не надає жодних гарантій стосовно:

 • змісту, повноти, надійності чи доступності Послуг;
 • точності, надійності та якості Контенту, його відповідності очікуванням Клієнта та/або Відвідувача.

b. Виконавець не несе жодної відповідальності та не надає гарантій будь-якого роду стосовно Послуг та Контенту, включаючи будь-які гарантії стосовно комерційної чи іншої придатності Послуг чи Контенту для цілей Клієнта та/або Відвідувача.

c. Виконавець не несе відповідальності за будь-які проблеми на Сайті, включаючи, але не обмежуючись системними помилками або іншими перериваннями, що можуть впливати на отримання, обробку, прийняття, завершення платіжних операцій чи користування Послугами.

d. Виконавець вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Клієнтів та/або Відвідувачів, однак не може гарантувати, що всі Клієнти та/або Відвідувачі досягли мінімально допустимого віку, а також не несе відповідальності за будь-який Матеріал чи інше користування Послугами особами, які не досягли 18 років або іншого повнолітнього віку у їхній юрисдикції, внаслідок порушення умов цього Договору.

e. Виконавець залишає за собою право призупинити доступ до Сайту чи надання Послуг у будь-який час для здійснення оперативних, регуляторних, юридичних чи інших дій.

11.3. Обмеження відповідальності

a. Виконавець не несе відповідальності за користування Клієнтом будь-якими Послугами. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Клієнтом та/або Відвідувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Клієнта та/або Відвідувача третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сайту та його Контенту, до якого Клієнт та/або Відвідувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

b. Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Клієнт та/або Відвідувач отримує з використанням Сайту, Клієнт та/або Відвідувач може використовувати на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.

c. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яку відмову чи затримку у роботі Сайту чи наданні Послуг, що не залежить від Виконавця.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Інші юрисдикції

Інформація, що надається у процесі користування Сайтом та Послугами, не призначена для поширення чи використання фізичними чи юридичними особами у будь-якій юрисдикції чи державі, де таке поширення чи використання буде суперечити місцевому законодавству або нормативним актам, і яке вимагає юридичної реєстрації у такій юрисдикції чи державі. Клієнти та/або Відвідувачі, які мають доступ до Сайту та Послуг з інших юрисдикцій, роблять це за власною ініціативою і несуть особисту відповідальність за дотримання місцевих законів.

12.2. Право, що застосовується

a. Цей Договір складений і повинен тлумачитись відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до законодавства України.

b. Цей Договір складений українською мовою, він не вимагає двостороннього підписання та дійсний для Сторін в електронному вигляді.

c. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, цей Договір продовжить бути чинним у частині пунктів, що не визнані недійсними.

Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Яценко Наталія Анатоліївна

Адреса юридична: 19621, Україна, Черкаська обл., с. Єлизаветівка, вул. Шевченка, 21

Адреса поштова: м. Черкаси, вул. Крилова 97/1

Назва банку, в тому числі місце (місто) знаходження ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",

м. ЧЕРКАСИ

IBAN UA61 305299 00000 26002011604991

ЕДРПОУ 2962903905

МФО 305299